MÜŞTERİLERİMİZE EN KALİTELİ VE GÜVENİLİR MUAYENE HİZMETLERİNİ SUNMAK İLK HEDEFİMİZ

UGETAM olarak bugüne kadar yaptığımız hizmetler sayesinde kalite, tarafsızlık, bilgi ve tecrübemizle iş ortaklarımız ve müşterilerimizle tam bir güven sağladık.

Su iletim ve dağıtım sektörü başta olmak üzere doğalgaz piyasası, diğer tüm enerji, ticari, sınai ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere, resmi ve/veya özel kuruluşlara, sektörlerle ilgili tüm işlerde muayene hizmetleri sunmaktayız.

Piyasanın ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu muayene faaliyetlerini; kalite, güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve bağımsızlık değerleri doğrultusunda müşteri odaklı yürütülen akreditasyon kapsamlarımızda yer alan ulusal ve uluslararası standartlara göre, uygun cihaz, metot ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı, ilgili tarafların tüm haklarını koruyarak gerçekleştirmekteyiz.

Muayene faaliyetlerimizi A Tipi Muayene Kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardı gerekleri çerçevesinde TÜRKAK’ tan akredite olarak gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji ve yenilikçi anlayış ile tahribatsız muayenede 3 boyutlu muayene yapan Phased Array yöntemini kullanarak, çelik ve polietilen boruların kaynak kontrollerini gerçekleştirmeyi başardık. Kaynak kontrollerinde çok çeşitli NDT (tahribatsız muayene) yöntemleri uygulamaktayız. Ultrasonik muayene metotlarından son teknoloji yöntemlerinden olan Phased Array ve TOFD tekniklerini de kullanan şirketimiz bu faaliyetleri bünyesinde mevcut olan, konularında uzman ve uluslararası geçerliliği olan Seviye 2 ve Seviye-3 belgesine sahip çalışanlarıyla yapmaktadır.

Bugün için Phased Array ve TOFD muayene teknikleri İSKİ – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan Büyük Melen İçme Suyu Temin Projesi’nde, altyapı yenileme faaliyetlerinde çeşitli çaplardaki boruların kontrolünde etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Yurt dışında AZERSU (Azerbaycan Su İletim ve Dağıtım Şirketi) için HDPE ve Çelik İçme Suyu Boru Hatlarının tahribatsız muayene faaliyetleri gerçekleştirdik.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) 3. taraf gözetim hizmeti verdik. TANAP hattında kullanılacak boruların Çin’de üretilen kısmının kontrolünü gerçekleştirdik.

İstanbul’da günlük iki buçuk milyona yakın insana hizmet veren metro ulaşımının daha güvenli yapılabilmesi için 2017 yılından beri Metro İstanbul araçlarının aks, kaplin, ve teker kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca ray ve ray kaynaklarının da kontrolleri tarafımızca gerçekleştiriliyor.

Doğal gaz ve su iletim ve dağıtım sektörü başta olmak üzere alt yapılarda kullanılan malzemelerin ham madde girdisinden ürün çıktısına kadar tüm süreçlerin kontrollerini yapıyoruz.  

Biz TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A Tipi muayene kuruluşuyuz. Düzenli aralıklarla periyodik olarak akreditasyon gözetim denetimlerimiz TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamınca doğalgaz dağıtım sektörü, tahribatsız muayene, kaynaklı ve diğer sabit bağlantılı imalatlar, metalden işlenmiş parçalar, polimer ve kompozit ürünler, doğal gaz sayaçları, katodik korunma, elektrik tesisatı, gaz yakan cihazlar, asansörler, kaldırma ve iletme makineleri (yürüyen merdiven, yürüyen bant), ısı sayaçları, soğuk ve sıcak su sayaçları alanlarında akreditasyonlarımız bulunmaktadır.

Muayene faaliyet alanımızda doğal gaz piyasası ile sınırlı kalmadan tüm enerji piyasalarında, gerçek ve/veya tüzel kişilere, resmi ve/veya özel kuruluşlara, enerji sektörünün dışındaki alanlarda da hizmetlerimizi genişleterek, en kaliteli ve güvenilir muayene hizmetlerini sunmak ilk hedefimiz.

Asansör Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Asansör Periyodik Kontrollerinde Protokol İmzalanan Belediyeler

SIRA NO İDARENİN ADI PROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ PROTOKOL BİTİŞ TARİHİ
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13.01.2020 13.01.2024
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25.09.2023 25.09.2027

ÖDÜLLER VE BAŞARI BELGELERİMİZ

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 2 TS EN ISO 45001

Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri
Araştırma ve Geliştirme Malzemelerin yapısal değerlendirilmesi, Üretim ve montaj yöntemlerinin karşılaştırılması ve bulguların değerlendirilmesi. Metallerin içyapılarının ve yorulma belirtilerinin incelenmesi, kaynak dikişlerinde çatlakların tespiti.
Üretim Yöntemi Kontrolü Üretim yöntemi değişkenlerinin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması. Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme ve imalat parametrelerinin tespiti.
Kalite Kontrolü Kusurlu parçaların ve anormalliklerin tespiti, Üretim montaj kusurlarının, yerlerinin ve yönteminin değerlendirilmesi. Zayıf yapışma, kaynaklarda çatlama, metallerde homojen olmayan gözenekler ve malzeme hatalarının belirlenmesi.
Servis Süresince Değerlendirme Kullanım süresince aşınma ve anormalliklerin erken belirlenmesi. Depolarda ve borularda korozyonun ve yerinin tespiti, Çeşitli araçlarda erken uyarı sistemleri.
SIRA NO CİHAZ ADI Kullanılan Alan
1 Densitometre Radyografik Muayene
2 Işık Kasası Radyografik Muayene
3 Ultrasonik Cihazı Ultrasonik Muayene
4 Magnotemetre Manyetik Parçacık Muayene
5 Lüksmetre Gözle Muayene
6 Elektro Manyetik Jeneratör Manyetik Parçacık Muayene
7 AC/DC Yoke Manyetik Parçacık Muayene
8 UV Lamba Manyetik Parçacık Muayene
9 Ketos Test Halkası Manyetik Parçacık Muayene
10 Santrifuj Tüp Manyetik Parçacık Muayene
11 Santrifuj Tüp Altlığı Manyetik Parçacık Muayene
12 Siyah Işık Ölçer Manyetik Parçacıkve Sıvı Pentrant Muayene
13 21 kg Ağırlık Manyetik Parçacık Muayene
14 5 kg Ağırlık Manyetik Parçacık Muayene
15 Sherwin PSM 5 Panel 1 Sıvı Pentrant Muayene
16 Sherwin PSM 5 Panel 2 Sıvı Pentrant Muayene
17 Ni-Cr Test Seti Sıvı Pentrant Muayene
18 Berthold Penetrameter Manyetik Parçacık Muayene
19 MTU Blok Manyetik Parçacık Muayene
20 Manyetik Alan Ölçer Manyetik Parçacık Muayene
21 Phased Array Cihazı Ultrasonik Muayene
22 Kalınlık Ölçer Gözle Muayene
23 Kalınlık Ölçer (HI-LO) Gözle Muayene
24 Kumpas Gözle Muayene
25 Şeritmetre Gözle Muayene