Belgelerimiz

MESLEKİ YETERLİLİK BELGEMİZ

UGETAM 2009 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafında yetkilendirilen ilk kuruluş olarak kayıtlara geçmiştir. “Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” ve sözleşme hükümlerine riayet süresince sınav yapma ve yetki belgesi vermeye hak kazanan şirketimiz, 35 farklı kapsamda ulusal nitelikte mesleki yetkilendirmelerine devam etmektedir.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BELGELERİMİZ

UGETAM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip 3 farklı Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Şirketimiz, deneyimli UGETAM personelleri tarafından tarafsız ve bağımsız bir şekilde hizmetlerini devam ettirmektedir.

A Tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası

Bir teknik düzenleme içerisinde bulunan ürünün, konunun tarafı olabilecek tüm kesimlerden bağımsız olarak muayene faaliyetini gerçekleştiren, aldığı kararlar bağımsızlığı ile çelişmeyen, verdiği hizmetlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, uluslararası standardizasyona ve kurumsal işleyişe sahip, sadece üçüncü taraflara hizmet veren kuruluşlardır.

Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası

İş yaşamında bilgi üreten insanların çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Personel belgelendirme ile ulusal ve uluslararası alanda uzman olarak çalışacak kalifiye personeller yetiştirilmekte ve bu sayede profesyonel çalışma ortamı oluşturulmaktadır. UGETAM 47 kapsamda TÜRKAK tarafından akredite bir şekilde belgelendirme çalışmaları sürdürmektedir.

Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası

Ülkemizde ve dünyada enerji, ulaşım ve altyapı alanındaki hizmetlerin sağlanabilmesi için farklı birçok malzeme, cihaz ve ekipman kullanılmaktadır. Hizmetlerin sürdürülebilir ve kaliteli olması bu enstrümanların standartlarına uygun olarak üretilmiş olması ile mümkündür. Standartlara uygunluk sağlandığının görülebilmesi malzeme, cihaz ve ekipmanların test, kalibrasyon ve muayene süreçlerinden başarı ile geçmesi durumunda gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen test, kalibrasyon ve muayenelerin bir akreditasyon çerçevesinde tarafsız ve bağımsız olarak sunulması gerekmektedir.

UGETAM test, kalibrasyon ve muayene faaliyetlerinde 15 yılı aşan tecrübesi ile konusunda uzmanlaşmış personelleri ve imkanlarıyla birlikte, özellikle su, doğalgaz ve diğer altyapı sektörlerine Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyona sahip, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak 60’ı aşkın deney ile hizmet vermektedir.

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) “YAPIM VE HİZMET SERTİFİKASI”

UGETAM, şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesisler için;

  1. Proje (Harita hazırlama, yapım faaliyetlerine ilişkin proje hazırlama)
  2. Müşavirlik (Rapor hazırlama, rapor değerlendirme, proje değerlendirme, malzeme ve yapım şartnamesi hazırlama, ihale dokümanı hazırlama)
  3. Kontrol ve Denetleme (Sahada yapılan işlerin proje, şartname, ilgili mevzuat ve diğer mevzuata göre kontrolü, malzeme onayı, NDT, test ve kabul işlemleri)
  4. Yapım (Yapım faaliyetleri [inşaat faaliyet kategorisinde altyapı işleri, mekanik faaliyet kategorisinde kaynak işçiliği olan işler])
  5. Bakım ve Onarım (Bakım ve onarım faaliyetleri [inşaat faaliyet kategorisinde altyapı işleri, mekanik faaliyet kategorisinde kaynak işçiliği olan işler)

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİMİZ

Şirketimiz uluslararası alanda kabul görmüş yönetim sistemlerine uygun olarak çalışmalarını ve hizmetlerini yürütmekte ve kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesinin sürekliliğini güvence altında tutmak amacıyla enerji, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uygun ve belgeli kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

UGETAM ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim, ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetimi, ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve ISO 50001 : 2018 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 belgelerini alarak bu belgelerin gerektirdiği şartları yerine getirmiş bulunmaktadır.

TÜRK LOYDU SERVİS SAĞLAYICI KURULUŞ ONAY SERTİFİKASI

Uzun yıllardır TS EN ISO/IEC 17020 TÜRKAK muayene akreditasyonu kapsamında altyapı ve üst yapı sistemlerinde kaynak kontrolü muayene çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Şimdi ise Türk Loydu'dan alınan Servis Sağlayıcısı Yetki Belgesi ile denizcilik endüstrisinde, özellikle gemilerde tahribatsız muayene ve sac kalınlık ölçümü hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARI BAKANLIĞI YETKİ BELGESİ

Şirketimiz “Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında; enerji verimliliği alanında B Sınıfı “Ticari ve Hizmet Binaları” uzmanlık alanında Etüt, Proje ve Danışmanlık hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiştir.

GAZ SAYAÇLARI BELGELERİMİZ

SU SAYAÇLARI BELGELERİMİZ

ISI SAYACI SERVİS HİZMETİ BELGEMİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” ni yürürlüğe koymasından ve merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına Ocak 2019 itibariyle muayene şartı getirdiğinden şirketimiz de bu hizmet için başvuruda bulunmuş ve ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi , damgalanmasını yapmak üzere yetkilendirilmiştir.