Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve iletme ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ile taşınmasında sürekli olarak kullanılan, işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük testleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin vinçlerde kapasitenin 1,25 katı ile statik testler ve 1,1 katı ile de dinamik testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu ölçü aletleri kullanılmaktadır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrolleri genel olarak en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. İskele grubunda yer alan ekipmanların periyodik kontrolleri ise en geç 6 ayda bir kez gerçekleştirilmelidir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Nelerdir?
*Kren
*Köprülü Kren
*Portal Kren
*Yükleyici Kren
*Kule Kren
*Kıyı Ötesi Kren
*Döner Kollu Kren
*Vinç
*Monoray Vinç
*Traksiyonel, Çektirme ve Gerdirme
*Forklift
*Transpalet
*Yük ve Personel Taşıyıcı
*Değişken Erişimli Araç
*Sipariş Toplayıcı
*Araç Kaldırma Tablaları
*Kaldırma Tablaları
*Sütunlu Çalışma Platformu
*Asılı Erişim Donanımları
*Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları
*Asansörler
*İnşaat Asansörleri
*Servis Asansörleri
*Kren Asansörleri
*Yük Asansörleri
*Eğimli Yük Taşıma Tertibatları
*Engelli Platformları
*Manipülatör
*Uçak Yer Destek Donanımları
*Yürüyen Merdiven ve Yollar
*Yapı İskeleti
*Mobil Erişim ve Çalışma Kuleleri
*Sürekli Taşıma Donanımları
*Sapanlar
*Kıskaçlar
*Vakum Kaldırıcılar
*Manyetik Kaldırıcılar