• ANA SAYFA
  • Kütlesel Erime Akış Hızı Tayini-MFR (TS EN ISO 1133-1)

Kütlesel Erime Akış Hızı Tayini-MFR (TS EN ISO 1133-1)

Borularda Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Testinin değerlendirilebilmesi hammadde MFR değeri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Boru numunesi ile birlikte borunun üretildiği hammaddenin de test için laboratuvara mutlaka gönderilmelidir.