Radyografik Tarama Hizmeti

Radyografik filmlerin taranarak dijital ortamda kayıt altına alınabilmesi ve arşivlenmesini sağlayan hizmettir. Bu hizmet kapsamında fiziksel arşiv yerine dijital arşiv yöntemi kullanılmış oluyor ve kayıt altında tutulan radyografik filmlere istenildiği zaman ulaşılabilmesi, filmlerin incelenmesi ve varsa hataların tespiti sağlanmış oluyor. Bu hizmet kapsamında İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) gibi kuruluşlarla çalışılmış ve radyografik filmlerin dijitalleştirilmesi hizmeti verilmiştir. Son 1 yıl içerisinde İGDAŞ’ a 600 bin adet radyografik film dijitalleştirme hizmeti verilmiştir.