• ANA SAYFA
  • Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi (KUVARS)

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi (KUVARS)

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik AŞ (UGETAM) – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) iş birliği ile yürütmekte olduğumuz KUVARS “Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi” proje ve danışmanlık hizmeti ile kurumun kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, kişiye bağlı süreçlerin ve hataların azaltılması, standart, sürdürülebilir, hızlı, güvenilir, şeffaf, ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve bütüncül bir yapı hedefleniyor. Bu doğrultuda varlıkların yaşamsal döngülerini iyileştirmeyi merkez olarak aldığımız KUVARS; bu varlıkların doğru şekilde kullanılmaları, bakımlarının ve tamirlerinin gerçekleştirilmesine destek oluyor. Ayrıca, operasyonel maliyetlerin azaltılması için personel takibi, araç takibi ve ambar/stok entegrasyon modülleri kullanılıyor. Enerji yönetim ve satın alma gibi birimlere de destek verecek şekilde entegrasyonların yapılabildiği sistemde kurum içi yönetişimin en verimli hale getirilmesi hedefleniyor.