S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, MYK tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal yeterlilikler;

  • Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
  • Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
  • Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
  • MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Ulusal yeterlilikler, yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadırlar.

Yeterlilik birimi; Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.

Öğrenme çıktısı; herhangi bir öğrenme sürecinin (örgün, yaygın ve serbest) tamamlanmasından sonra bireyin elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Belgelendirme Sınavına Nasıl Başvurulmaktadır?

Ön Başvuru

Ön başvuruda bulunan adayın,  Ugetam web sitesi online işlemler sayfasına yönlendirilerek sınav süreci hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Aday altta belirtilen seçeneklerden herhangi biri ile ön başvuru sürecini başlatır.

UGT-PB-FR-056 Belge Talep Formu ile

-E-posta ([email protected] adresinden), faks yolu ile (başvurulan belgelendirme yöntemi ve kişisel bilgiler anlaşılır olmak kaydı ile), online başvuru sayfası veya resmi whatsapp hattı aracılığı ile adayın ön kaydı alınmış olur.

Başvuru sahibinin özel ihtiyaçlarının olması durumunda (okuma yazma bilmeme, yabancı dilde başvuru, fiziksel engel durumu vb.) bu ihtiyaçların Belge Talep Formu ile belirtmesi istenir.

Kesin Başvuru

Doğrudan başvuru yapan yada online olarak başvuru yapan adayın başvuru kayıtları ve gerekli belgeler incelenerek başvurusu, Belgelendirme Büro Personeli veya Sınav Yapan Personel tarafından onaylanır.

Başvurusu değerlendirilen adayın başvuru onay ya da red bilgisi, UGETAM İş Yazılımı vasıtasıyla sms ya da e-posta yoluyla adaya bildirilir. Başvurular en geç bir hafta içerisinde değerlendirilir ve adaya bildirilir.

Başvuru esnasında, adayın işi yapmasına engel oluşturabilecek, sağlık sorunu ve/veya uzuv kaybı gibi iş yapmasını engelleyecek bir durum varsa, bu durum başvuru alan personel tarafından UGT-PB-FR-056 Belge Talep Formu’nda belirtilir ve gerekirse başvuru reddedilir. Gerekirse sağlık raporu istenir.

UGT-PB-FR-056 Belge Talep Formunu ve UGT-PB-FR-059 Personel Belgelendirme Sözleşmesi adaya imzalatılarak başvuru alınır. İlgili programda belirtilen ve sınav için gerekli evraklar adaydan teslim alınır. Tahribatsız Muayene Personelinin başvuruları UGT-PB-FR-110 Tahribatsız Muayene Belge Talep Formu ve UGT-PB-FR-111 Tahribatsız Muayene Personeli Başvuru Uygunluk ve Kabul Formu ile alınır.

Başvuruda Bulunulan Alanlarla İlgili Sınavlara Hemen Katılım Sağlanıyor mu? Burada Nasıl Bir Süreç İzlenmektedir?

Başvuruda ön kayıt alınır. Program açıldığında aday kaydı yapılarak kısa mesaj ile bilgilendirilir. Açık program var ise kayıt oluşturulur.

Hizmet Ücretlerimiz Nelerdir?

TÜRKAK ve MYK KAPSAM ücretlerini https://oim.ugetam.istanbul/mesleki-yeterlilikler sitesi üzerinden görülebilir.  Ayrıca MYK ücretleri için: bakınız Ek1.

Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

Birden fazla yeterlilik belgesine sahip olabilir.

Verilen MYK Belgelerinin geçerlilik süreleri var mıdır?

Yeterlilik durumuna göre 2-3-4-5 yıldır.