Genel Müdürün Mesajı

“İstanbul’umuz ve Türkiye’mize faaliyetlerimizle değer katmak; en doğru, güvenilir ve kaliteli hizmeti sınırlarımızı aşarak uluslararası alanda sunmak ve bu hizmet ihracatı ile ülke ekonomimize katkı sağlamak için çok çalışacağız.”

UGETAM A.Ş. olarak kurulduğu günden bu yana başta enerji sektörü olmak üzere eğitim, denetim, muayene, test, sertifikasyon ve belgelendirme alanlarında hizmet vermek üzere çıktığı bu yolda bugün sayılı kuruluşlar arasında yer almanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu kapsamda bu güzide kuruma emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bizden önce bu görevi hakkıyla yerine getiren yönetim kurulu başkan ve üyelerimize, değerli genel müdürlerimize ve tabi ki UGETAM ailesinin tüm emektarlarına teşekkürü bir borç biliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden biri olarak İstanbul’umuzun ve Türkiye’mizin teknolojik yeterlilik ve iktisadi olarak büyümesi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı yürütmeyi kendimize görev addediyoruz. Bu kapsamda hizmet ve pazar alanlarında yatay ve dikey büyümeyi gerçekleştirmeye görevimiz süresince odaklanıyor olacacağız.

Bu doğrultuda temel faaliyetlerimizi yeniden yapılandırıyor ve “ENERJİ DENİLİNCE” UGETAM’ın akla geldiğini yeniden hatırlayarak ve hatırlatarak enerji sektöründe eğitim, denetim, belgelendirme, teknoloji ve bilişim yatayında faaliyetlerimizi genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİM ve BELGELENDİRME kapsamımızda su, doğalgaz, aydınlatma ve yenilenebilir enerji alanında eğitimlerimizi ve MYK kapsamındaki belgelendirme faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak için engin tecrübe ve birikimlerimizi kurumumuzun ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Günümüz şartlarına uygun VR/AR (sanal ve artırılmış gerçeklik) teknolojilerini geniş kapsamda uygulayarak, geleneksel eğitim modelleriyle entegre olarak paydaşlarımıza en kaliteli teknik/teknolojik eğitim hizmetini sağlayacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşu olan şirketimiz sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi amacıyla tarafsız ve bağımsız bir yapıda kurulan personel belgelendirme faaliyetlerine kesintisiz ve ihtiyaç duyulan kapsamlarda alanlarımızı genişleterek devam edeceğiz.

Yine kurumumuzun temel yetkinlikleri doğrultusunda ENERJİ ve ALTYAPI HİZMETLERİ faaliyetlerine tüm gücümüzle konsantre olacağız. Bu kapsamda 15 yılı aşkın bir süredir, özellikle su, doğalgaz ve diğer altyapı sektörlerine Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyona sahip, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak en son teknolojilerin kullanıldığı, yenilikçi laboratuvarlarımızda nitelikli insan kaynağımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Laboratuvarlarımıza en kısa zamanda aydınlatma ve yenilenebilir enerji kapsamında geleceğe yönelik yeni alanlarımızı da ekliyor olacağız.

Denetim ve müşavirlik faaliyet alanımızda doğal gaz piyasası ile sınırlı kalmadan tüm enerji sektöründe (yenilenebilir enerji ve aydınlatma başta olmak üzere), gerçek ve/veya tüzel kişilere, resmi ve/veya özel kuruluşlara, enerji sektörünün dışındaki alanlarda da hizmetlerimizi genişleterek, en kaliteli ve güvenilir denetim ve müşavirlik hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Denetim ve müşavirlik faaliyetlerimizi, TS EN ISO/IEC 17020 standardı gerekleri çerçevesinde TÜRKAK’tan akredite A Tipi muayene kuruluşu olarak enerji sektöründeki tüm alanlara yaygınlaştırarak devam ettireceğiz.

Fosil yakıtlardan üretilen enerjinin sürdürülebilirliğinin olmaması nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık, denetim ve muayene faaliyetlerimizi yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal) alanında yaygınlaştırmayı stratejik bir görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda UGETAM kampüsü 2021 yılında sıfır karbon üreten ve tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir noktaya gelecektir. Bu kampüs kamuda bir ilk olacak ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkında farkındalığın arttığı bir dönemde yine örnek olarak fark yaratacaktır.

Bu dönemde BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ’nin artan önemine bağlı olarak UGETAM enerji sektörü ve kamuya yönelik kurumsal yazılım ve süreç optimizasyonu üzerine yetkinliklerini geliştirerek en kaliteli hizmeti en uygun şartlarla sunmayı kendisine bir görev edinmiştir. Kamu işletmelerine yönelik kendi öz kaynaklarımızla ve geniş katılımla geliştirdiğimiz model şirket kapsamında “Kurumsal Kaynak Planlama” yazılımı noktasında dünya markası olan SAP firmasının iş ortağı olarak enerji ve kamu firma ve kuruluşlarına yeni dönemde hizmet etmekten memnuniyet duyacağız.

Son olarak şirketimizi İstanbul ve Türkiye’mizin önemli altyapı projelerinde kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan, tecrübe ve yetkinliklerimiz doğrultusunda uluslararası mecrada rekabet edecek bir düzeye taşımayı hedefliyoruz.

Teknoloji ve altyapısıyla örnek teşkil edecek İstanbul ve Türkiye için, UGETAM A.Ş. milli ve yerli sermayeli bir belediye iştirak şirketi olarak her türlü desteği vermeye bugüne kadar olduğu gibi tüm enerjisiyle devam edecektir.

Doç. Dr. İbrahim EDİN

Genel Müdür