Laboratuvar Hizmetlerimiz

Plastik malzeme sektöründe yaşanan gelişmeler, bu malzemelerin her geçen gün daha fazla kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Ülkemizde her yıl kamu ve özel sektör vasıtasıyla binlerce kilometre uzunlukta plastik boruların, altyapıda kullanıldığı dikkate alındığında, bu malzemelerin kalite noktasında standartlara uygunluğunun kontrolü de işin ehemmiyeti açısından ciddi bir önem kazanmaktadır. Gerçekleştirilecek kontrollerin akredite bir laboratuvarda, tarafsız ve bağımsız bir kuruluşta yaptırılması da özellikle talep edilmektedir.

Test ve kalibrasyon laboratuvarlarımızda hizmet verdiğimiz ana ürün gruplarımız;

 1. İçme ve kullanma suyu hatlarında kullanılan polietilen boru ve ekleme parçaları testleriTS EN 12201
 2. Doğalgaz hatlarında kullanılan polietilen boru ve ekleme parçaları testleriTS EN 1555
 3. PVC boru testleriTS EN ISO 1452, TS ISO 16422, TS EN 1329
 4. Yeraltı, drenaj ve pis su hatlarında kullanılan koruge boru testleriTS EN 13476
 5. CTP boru testleriTS EN 14364, TS EN 1796
 6. Yeraltına gömülü elektrik tesisleri ve haberleşme sistemlerinde kullanılan kablo muhafaza boruları testleriTS EN 61386-24
 7. Polietilen boru-fittings kaynak testleriTS ISO 13953, TS ISO 13954, TS ISO 13955, TS ISO 13956
 8. Çelik malzeme kaynak testleriAPI 1104
 9. Metalik malzemeler çekme, eğme ve enine çekme testleriTS EN ISO 6892, TS EN ISO 5173, TS EN ISO 4136
 10. Elektrofüzyon kaynak makinaları kalibrasyonları
 11. Muhtelif doğalgaz malzemesi testleri (Deprem Vanaları, Selenoid Vana, Filtre)

Doğalgaz Regülatörleri Test Laboratuvarımız

Regülatörler ve servis regülatörleri doğalgaz dağıtım ve iletim altyapısında kullanılan basınç regülasyon, emniyet ve dolaylı ölçüm ekipmanlarıdır. Bu ekipmanların standartlara göre istenilen performansı sağlamaları gerekmektedir. Regülatörler gerek güvenlik gerek ölçüm güvenliği açısından özel bir öneme sahiptir.

UGETAM olarak regülatör test laboratuvarlarımızda ulusal ve uluslararası standartlara göre 300 Sm3/h kapasite dahilinde regülatörlerin tüm performans ve mekanik testlerini TÜRKAK tarafından akredite olarak gaz sektörüne hizmet sunmaktayız. Bu alanda ülkemizde ilk ve tek akredite laboratuvarlara sahip bulunmaktayız.

Doğalgaz regülatörleri performans testleri;

 • TS 10624
 • TS EN 334
 • TS EN 88

Gaz Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarımız

2005 yılında G2,5’tan G1600 (2500 m3/h) kapasiteye kadar olan doğalgaz sayaçlarının test, kalibrasyon, muayene, tamir ve bakımına yönelik olarak kurulan Gaz Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarımız, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak doğalgaz dağıtım sektörüne hizmet vermekteyiz.

Gaz Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarımız, Türkiye’nin en kapsamlı laboratuvarı konumunda yer almaktadır. Doğalgaz dağıtımında kullanılan evsel, ticari ve endüstriyel tip tüm marka ve model diyaframlı rötarı, türbin ve ultrasonik sayaçların kalibrasyonlarını yüksek hassasiyette gerçekleştirmekteyiz. Ölçüm hata sınırlarının, istenen sınırların dışına çıkması durumunda sayaçların tamir ve bakım işlemlerini uygun şekilde yerine getirilmekteyiz. Sayacın var olan tüm sinyal noktaları üzerinden ölçüm hata değerleri alınabilmekte, bütün kalibrasyon süreci bilgisayar kontrollü ve operatörden bağımsız olarak gerçekleştirilebilmekteyiz.

Isı Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarımız

05.12.2018 tarih ve 27075 sayılı resmî gazetede yayımlanmış olan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” çerçevesinde kullanım alanı 2000 m2 ve üzerinde olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kurulması zorunlu kılınmıştır. Bu binalarda ısı gider paylaşımları ısı sayaçları (kalorimetre) ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır. 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” kapsamında kullanımda olan ısı sayaçlarının 5 yıllık kullanım sonunda periyodik muayene edilmesi gerekmektedir.

Gaz sayaçları ve su sayaçlarının test, kalibrasyon ve muayenesinden sonra ısı sayaçlarının test ve muayenesine yönelik bir laboratuvar oluşturmuş ve yeni bir hizmet alanına daha kavuşmuş bulunmaktayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli denetimlerden geçirildikten sonra (SS/2018/01) ülkemizin “ilk Isı Sayaçları Servis Hizmetleri Yetki Belgesi’ne sahip kuruluşu olmuş bulunmaktayız.

Diğer yandan TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 107025 ve TS EN ISO/IEC 17020 denetimlerinden geçmiş bulunmaktayız.

Gaz Detektörleri Kalibrasyon ve Ayar-Bakım Laboratuvarımız

Gaz detektör cihazları doğalgaz hatlarında gaz sızıntısı ve seviyesinin tespiti için kullanılan önemli bir emniyet ekipmanıdır. Gaz hatlarında yaşanan kazaların önüne geçilmesinde kilit öneme sahip bu cihazların belirli dönemler içinde kalibrasyonunun yapılması, sapma durumunda gerekli ayar, bakım ve tamir işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

UGETAM olarak gaz detektör laboratuvarımızda tüm marka cihazların kalibrasyonu, ayar, bakım ve tamiri nitelikli personellerimiz vasıtasıyla hassas bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Gaz Sektöründe Kullanılan Ektronik Hacim Dönüştürme (EHD) Cihazları (Korrektör) Test Laboratuvarımız

Elektronik gaz hacim dönüştürme cihazları (Korrektör) doğalgaz ölçümünün en önemli ekipmanlarından birisidir. Gaz sayaçlarından sağlanan hacimsel miktar EHD cihazları vasıtasıyla faturalandırılarak gerçek hacme dönüştürülmektedir. EHD test laboratuvarımızda her marka ve model EHD cihazının TS EN 12405 standardına göre ölçüm doğruluk testlerini yapmakta ve gerekmesi durumunda ayar işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

Elektronik Hacim Dönüştürme test laboratuvarımız, ülkemizin ilk ve tek akredite Elektronik Hacim Dönüştürme cihaz laboratuvarıdır.

Elektronik Gaz Hacim Dönüştürme Cihazları (Korrektör) testleri;

 • TS EN 12405

Su Sayaçları Test ve Muayene Laboratuvarımız

Ölçümlerde edindiğimiz birikimi farklı alanlarda sunmak için 2017 yılında başlamış olduğumuz çalışmalar 2018 yılı başında tamamlanarak, UGETAM bünyesinde DN 15’ten DN 250’ye kadar olan kapasitedeki su sayaçlarının test, kalibrasyon ve muayenelerinde hizmet verilen bir laboratuvar oluşturduk.

2018 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli yetkileri almış olduğumuz laboratuvarımız için TÜRKAK tarafından TS NE ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17020 denetimleri geçirilmiştir.