Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji ve yenilikçi anlayış ile tahribatsız muayenede Phased Array yöntemini kullanarak üç boyutlu muayene yapan , çelik ve polietilen boruların kaynak kontrollerini gerçekleştiren biz olduk. Kaynak kontrollerinde çok çeşitli NDT (tahribatsız muayene) yöntemleri uyguluyoruz. Ultrasonik muayene metotlarından olan Phased Array ve TOFD tekniklerini de kullanan şirketimiz bu faaliyetleri bünyesinde mevcut olan, konularında uzman ve uluslararası geçerliliği olan Seviye-2 ve Seviye-3 belgesine sahip çalışanlarıyla yapıyor.

Bugün için Phased Array ve TOFD muayene teknikleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan Büyük Melen İçme Suyu Temin Projesi’nde, altyapı yenileme faaliyetlerinde çeşitli çaplardaki boruların kontrolünde etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

Yurt dışında Azerbaycan Su İletim ve Dağıtım Şirketi (AZERSU) için HDPE ve çelik içme suyu boru hatlarının tahribatsız muayene faaliyetleri gerçekleştirdik.

  1.