• ANA SAYFA
  • Yürüyen Merdiven / Bant Periyodik Kontrol Hizmeti

Yürüyen Merdiven / Bant Periyodik Kontrol Hizmeti

Yürüyen merdiven, basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdivendir. Yürüyen Merdivenler / Bantlar; insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezleri, havaalanları, stadyumlar, üst geçitler, metro ve tren istasyonlarında; en kısa sürede, en fazla insanın taşınması için kullanılıyor.

Ülkemizde 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Madde 2.2.3’e göre yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az bir kez periyodik kontrolü yaptırılması gerekiyor. Yıllık periyodik kontrollerin amacı, yürüyen merdiven kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu aşamada hem bakım firmasının hem de yönetimin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediği tespit edilmiş oluyor.

Yürüyen merdiven periyodik kontrolleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO / IEC 17020 standardınca akredite olmuş bir kuruluş olarak yürüyen merdivenlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştiriyor ve raporlandırıyoruz. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EKİPNET sistemine kayıtlı olan muayene personellerimiz; tecrübeli, eğitimli ve sertifikalıdır.