• ANA SAYFA
  • Kaynak ve Diğer Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı (PQR&WPS)

Kaynak ve Diğer Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı (PQR&WPS)

Firmamız TS EN ISO  IEC 17020 akreditasyonu kapsamında Kaynak ve Diğer Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı hizmeti veriyor.

Kaynak yapılacak malzemenin ve kullanılacak kaynak dolgu malzemesinin birbirleri ile uyumluluğunun, standartların istediği testler yapılarak olumlu sonuçla beraber Kaynak Yöntem Testi Onayı veriliyor. Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN kodlarına uygun şekilde kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapora gereksinim duyuluyor.  Her “Kaynak Talimatı”nın (WPS) kendisini destekleyen bir “Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu” (WPQR) olması gereklidir.