Korrektör Kalibrasyonu

Elektronik hacim düzeltme cihazlarından Tip-1 olanlar yaygın olarak korrektör adıyla anılmakta ve sayaçtan gelen birim zamandaki gaz hacmini sıcaklık, basınç ve sıkıştırabilirlik dönüşümleri ile birlikte düzeltilmiş hacme dönüştürmektedir. Bu süreç doğal gazın faturalandırılmasında önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Benzer biçimde elektronik hacim düzeltme cihazlarından Tip-2 olanlar yaygın olarak Akış Bilgisayarı (Flow Computer) olarak bilinir ve RMS-A istasyonlarında, sayaçtan ölçülen hacmi düzeltilmiş hacme dönüştürür. Korrektör laboratuvarında, TS EN 12405-1+A2 standardına uygun olarak, faturalandırmaya esas teşkil eden düzeltilmiş gerçek gaz hacminin doğru hesaplanmış olması için düzeltme işlemi yapan elektronik hacim düzeltici (korrektör) cihazlarının referans şartlarda doğruluk deneylerini yapıyoruz.

İzlenebilir hassas kalibratörler ile korrektörlerin; basınç, sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı birimin toplam hata oranının TS EN 12405-1+A2 standardında müsaade edilen en büyük hata değerlerini aşıp aşmadığını referans şartlarda kontrol ediyoruz.