Akustik Gürültü

Çalışanların gürültü maruziyeti nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenebilmesi amacıyla gürültü maruziyet ölçümleri yapılır. Gürültü maruziyet ölçümleri için ölçüm süreleri tüm çalışmayı temsil edecek şekilde yapılıyor.