Doğal Gaz Sayaç Kalibrasyonu

2005 yılında G2,5’ten G1600 kapasiteye kadar olan doğal gaz sayaçlarını kapsayan bir sayaç laboratuvarı projesini hayata geçirdik. 2006 yılı başında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli denetimlerden geçerek ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyon alarak gaz sayaçları kalibrasyon tamir-bakım hizmetlerini yüksek hassasiyetle gerçekleştirmeye başladık.

Sayaçların Kalibrasyon (test-muayene) İşlemlerini Hangi Aşamalardan Geçiriyoruz?

1) Gelen sayaçlar öncelikle depo personelimiz tarafından teslim alınarak gövde, numaratör, mühür ve damgaları görsel olarak kontrol ediliyor. Sonraki aşamada sayaç verileri ERP programına girilerek depolar arası transfer işlemlerinin yönetilmesi sağlanıyor.

2) Veri girişleri yapılan sayaçlarımız yıkama-temizleme alanında yabancı cisim ve kirlerden arındırılıyor, boyanmaya elverişli hale getirilirek test alanına gönderiliyor.

3) Sayaçlar test laboratuvarımızda bulunan şartlandırma alanına alınıyor, test için uygun olan sıcaklık ve nem şartlarında ısıl dengeye getiriliyor.

4) Sayaçlar yönetmelik ile belirtilen metotlarda, tipleri ve kapasitelerine göre uygun test ünitelerine bağlanarak test işlemleri başlatılıyor.

5) Sayaçların seri numara, marka, tip, imalat yılı bilgileri test ünitesi yazılımlarına girilerek tek tek kayıt altına alınıyor.

6) Yapılan test veya muayene işlemine göre çalışma aralıkları dahilinde olan sayaçlar için uygunluk, çalışma aralıkları dışında olan veya gövde ve mekanizma kusurları olan sayaçlar için uygunsuzluk sonuç raporları oluşturuluyor.

7) Uygun olan sayaçlarımız test alanından boyama alanına transfer ediliyor, akabinde bu kısımda elektrostatik yaş boyama ünitesi konveyörlerinde sayaçlar boyama ve fırınlama işlemlerine tabi tutuluyor.

8) Boyama işlemleri tamamlanan sayaçlar sırasıyla etiketleme, QR barkod oluşturma, numaratör sıfırlama, sayaç mühürleme ve damgalama işlemlerinden geçerek tekrar montaja hazır hale getiriliyor.

Doğal Gaz Sayaçları için Gerçekleştirdiğimiz Test, Muayene ve Kalibrasyon İşlemlerinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

Doğru Faturalandırma: Sayaçların doğru bir şekilde kalibrasyonu, tüketilen enerji miktarını  ölçerek adil ve doğru faturalandırmayı sağlar. Tüketiciler, gerçek tüketimlerine göre ödeme yaparlar ve gereksiz maliyetlerden kaçınmış olurlar.

Verimli Enerji Yönetimi: Kalibrasyonu yapılan cihazlar enerji tüketimini daha hassas bir şekilde ölçer ve izler. Bu sayede, enerji tasarrufu sağlanarak çevresel etki azaltılır ve maliyetler düşer.

Güvenilirlik: Doğru kalibre edilmiş sayaçlar, tüketici ve enerji şirketi arasındaki güveni artırır. Tüketiciler, enerji şirketinin sunduğu faturaların doğruluğuna güven duyarlar ve şeffaf bir süreç yönetimi sağlanır.

Hataların Önlenmesi: Sayaçların düzenli olarak kalibre edilmesi, teknik hataların ve aşınmanın neden olduğu yanlış ölçümleri önler. Bu, tüketim verilerinin doğruluğunu artırır ve anormal durumlar zamanında tespit edilir.

Yasal Uyumluluk: Ülkemizde enerji sayaçlarının belirli periyotlarla standart ve yönetmeliklere uygun olarak Test, Muayene ve Kalibrasyon işlemlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu sayede enerji şirketlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu da sağlanmış olur.

Sonuç olarak, test, muayene ve kalibrasyon işlemleri enerji tüketimini doğru bir şekilde ölçerek tüketicilere ekonomik ve çevresel açıdan fayda sağlar. Doğru ve güvenilir ölçümler, enerji verimliliğini artırır ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, şeffaf ve adil faturalandırma sayesinde tüketiciler ve enerji şirketleri arasındaki güveni pekiştirir.

Doğal Gaz Sayaçlarında Kullandığımız Kalibrasyon Çeşitleri Nelerdir?

1) Doğruluk (Ölçme Hatası) Testleri

2) Basınç Kaybı Testi

3) Periyodik Muayene

4) Metrolojik Tekrarlanabilirlik Testi

Doğru ve güvenilir ölçümlerle enerji verimliliğini teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir enerji kullanımını destekliyoruz.