• ANA SAYFA
  • Proje ve Montaj Uygunluk Muayenesi, Periyodik Kontrol, Sızdırmazlık Testleri

Proje ve Montaj Uygunluk Muayenesi, Periyodik Kontrol, Sızdırmazlık Testleri

Isıtma sisteminin bir parçası olan bacalar insan ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan etmenlerden birisidir. Yanma sonucu oluşan atık gazın bacalar vasıtasıyla atmosfere tahliye edildiği gaz yakan cihazlarda, bacaların çap, yükseklik, izolasyon, kanal bağlantıları, montaj şekli gibi çeşitli fiziksel durumları çalışma güvenliğini ve verimliliğini etkileyen önemli faktörlerdir. Baca projelendirilmesi, imalatı ve yerine montajı sırasında yapılan olası hatalar sonucunda, yetersiz çekiş, bağlantı-birleşme noktalarında atık gaz sızıntıları, verim kaybı gibi insan sağlığını, çevreyi ve enerji maliyetlerini olumsuz etkileyen durumlar meydana gelebilmektedir. Hâlihazırda kullanılan ve yeni tesis edilecek yakıcı cihazların (kombi, şofben, soba, kazanlar, ekmek fırınları, endüstriyel yakıcı cihazlar) baca projelerinin, baca montaj uygunluklarının, baca sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirilmesi bu açıdan önem arz ediyor. Bacaların tasarım, imalat ve montajlarının doğru şekilde yapılması enerjinin en verimli şekilde kullanılmasından, yangın tehlikesine ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı korunmaya kadar önem verilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Doğal gaz tesisatının bir parçası olarak kabul edilen bacaların kontrolleri gaz dağıtım şirketleri tarafından üç aşamalı olarak istenmektedir

1) Baca Proje ve Hesap Kontrolü: Baca tasarımının ilgili standartlar çerçevesinde çekiş yeterliliği açısından değerlendirilmesi işlemidir. Baca tasarımı değerlendirilerek uygun olan tasarım için Baca Proje ve Hesap Uygunluk Raporu düzenleniyor. Bu rapor yetkili iç tesisat firması tarafından gaz dağıtım şirketine iletiliyor. Gaz dağıtım şirketi bu rapora istinaden doğalgaz projesinin onayını yapıyor.

2) Baca Montaj Kontrolü ve Sızdırmazlık Testi: Onaylanan baca projesinin ilgili standartlara uygun olarak montajının yapıldığının kontrolü ve sızdırmazlık testlerinin yapılmasıdır. Montaj kontrolü sonrası Baca Montaj Uygunluk Raporu ve sızdırmazlık testi sonrası Baca Sızdırmazlık Test Raporu uygun olan firma veya konutların gaz açılışı yapılmaktadır.

3) Periyodik Baca Muayenesi: Hâlihazırda kullanılmakta olan bacalar için mevcut durumun tespiti, çekiş ve hesap uygunlukları, malzeme ve montaj uygunlukları ile bacaların güzergâh ve yıpranma ve korozyon kontrolü gibi işlemlerden oluşmaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş şirketimiz tarafından tecrübeli ve uzman personelimizle TS EN ISO / IEC 17020 muayene standartı kapsamında mevcut ve yeni imalat ve montajı yapılacak Bacalar İçin Uygunluk Muayene ve Kontrolleri gerçekleştiriyor ve raporluyoruz.