• ANA SAYFA
  • Mücbir İnceleme ve Tespit Çalışmaları

Mücbir İnceleme ve Tespit Çalışmaları

5. Yıl İnceleme ve Tespit Raporunda mücbir sebep kapsamında olan eksik imalata ait cadde ve sokaklarda mücbir sebep halinin devam edip etmediğinin belirlenen periyotlarda ilgili resmi kurumlara yeni yazılar yazılarak belirlenmesidir. 3303-4, 3783-2 ve 5409-5 sayılı Kurul Kararlarında belirtilen usul ve esaslara dayanarak mücbir sebep halin kalktığı tespit edilen yerlerde imalat durumunun yerinde tespit edilmesi konularında yapılan inceleme ve tespit faaliyetleridir.