UGETAM, teknoloji ve yenilikçi anlayış ile tahribatsız muayenede 3 boyutlu muayene yapan Phased Array yöntemini kullanarak çelik ve polietilen borularının kaynak kontrollerini gerçekleştirmektedir. Su hatlarında aktif şekilde polietilen alın kaynakların ve manşon kaynakların tahribatsız muayenesi Phased Array yöntemi uygulanırken doğal gaz sektöründe polietilen manşonlarda elektrofüzyon kaynak kontrolleri yapılmaktadır. Endüstriyel tesislerde; tesis bileşenleri, basınçlı kaplar, boru hatları, döküm ve dövme parçalar üzerinde de tahribatsız muayene yöntemleri uygulamaktayız.

Tahribatsız Muayene Metotlarımız

SIVI PENETRANT KONTROLÜ (PT)

Bu yöntem yüzey hatalarının tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Yüzeye uygulanan penetrant sıvısının ardından uygulanan geliştirici (developer), penetrant sıvıyı tekrar yüzeye çeker ve kusur belirtileri gözlenir. Bu belirtiler çatlak türü (çizgisel) ya da gözenek türü ( yuvarlak) olabilmektedir.

GÖRSEL KONTROL (VT)

Muayene parçasının yüzeyinin durumu, yüzeyindeki bozukluklar ve süreksizlikler, kaliteyi etkileyen tüm belirtilerin yardımcı bir ekipman kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir

MANYETİK PARÇACIK (MT)

Ferromanyetik malzemede yüzey / yüzeye yakın hataları bulmak için kullanılan Manyetik Parçacık Muayenesi (MPI) saha ve fabrika uygulamaları için kullanılan çok amaçlı bir muayene yöntemidir. Manyetik parçacık muayenesi, bir mıknatıs veya özel mıknatıslama ekipmanı kullanılarak bir ferromanyetik numunenin mıknatıslanmasıyla çalışır.

RADYOGRAFİK MUAYENE (RT)

Radyografik test (radyografik muayene ) yüksek enerjiye sahip olan elektromanyetik dalgalar birçok malzemeye nüfuz edebilmektedir. Belirli bir malzeme hacmine nüfuz eden ışın malzemenin karşı tarafına yerleştirilmiş olan ışımaya duyarlı filmleri de etkilemektedir. Etkilenen filmler banyo edilirken ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç yapısının görüntüsü filmde belirir.

ULTRASONIK MUAYENE (UT), PHASED ARRAY (PAUT)

Bu tahribatsız muayene yönteminde incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için muayene probu tarafından üretilen yüksek frekanstaki (0.1-20 MHZ) ses üstü dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması sonucu prob tarafından algılanması temeline dayanmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17020 TÜRKAK A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Akreditasyon Kapsamımız;

Doğal Gaz Dağıtım Sektörü 

Isı Sayaçları

Tahribatsız Muayene 

Soğuk ve Sıcak Su Sayaçları

Kaynaklı ve Diğer Sabit Bağlantılı İmalatlar 

Periyodik ve İmalat Süreci

Metalden İşlenmiş Parçalar

 Elektrik Tesisatı

Polimer ve Kompozit Ürünler 

Gaz Yakan Cihazlar

Doğal Gaz Sayaçları 

Bacalar

Asansörler 

Kaldırma ve İletme Makineleri
(Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant)