Basınçlı Kap ve Tesisatlar

İç basıncı 0,5 bardan büyük olan içine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye basınçlı kap denmektedir. Bu tanıma uyan ekipmanlara basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılır . Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Her türlü basınçlı kap ve bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar ise basınçlı ekipman anlamına gelmektedir. Eğer varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da bu tanıma dahildir.

25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesinde, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Basınçlı kapların periyodik kontrollerini ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Uzman personelimiz, uygun ekipmanlarımız ve kalibrasyonlu ölçü cihazları ile ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri titizlikle yürütüyor ve detaylı bir şekilde raporluyoruz. Basınçlı kapların periyodik kontrol süresi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre bir yıl olarak belirtilmektedir.

Periyodik Kontrole Tabii Tutulan Basınçlı Kap ve Ekipmanlar;
*Buhar Kazanı
*Kalorifer Kazanı
*Kızgın Yağ (Kızgın Su) Kazanı
*Sıcak Su Kazanı
*Yemek Pişirme Kazanı
*Basınçlı Hava Tankı
*Genleşme Tankı
*Hidrofor Tankı
*Boyler
*Otoklav
*Kombi
*Kompresör
*Emniyet Ventilleri
*Buhar Jeneratörleri
*Basınçlı Sıvı Tankları ve Tesisatları
*Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank Ve Depolar
*Sıvılaştırılmış Gaz ve Akaryakıt Tankları (Lpg Ve Benzeri)