Sıvı Penetrant Kontrol (PT)

Malzeme yüzeyine uygulanan özel kimyasal sıvıların malzeme yüzeyindeki süreksizlikleri doldurup kontrast oluşturarak yüzeye açık süreksizliklerin tespit edildiği bir tahribatsız muayene yöntemidir. Döküm, dövme, kaynak gibi imalat yöntemleriyle imal edildikten sonra malzemelerin yüzeylerinde oluşan çatlak, gözenek, yanma oluğu vb. süreksizlikler tespit edilebilmektedir. Bu yöntem malzeme kısıtlaması olmamasıyla birlikte sadece yüzeye açık süreksizliklerin tespitinde kullanılabilmektedir.

TS EN ISO 9712 standardına göre sertifikalı uzman personelimizle imalat sırasında oluşan yüzeye açık süreksizlikler sıvı penetrant kontrol muayene yöntemiyle tespit ediliyor ve raporlanıyor.