Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı

Tıbbi atıklar, hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşları gibi yerlerden ortaya çıkan ve özel bir muamele gerektiren atıklardır. Bu atıklar, biyolojik, kimyasal veya radyoaktif olabilen tehlikeli maddeler içerebilir.

 1. Atık Toplama ve Ayırma:

  Sağlık kuruluşlarından gelen atıkları toplamak ve doğru bir şekilde sınıflandırmak. Bu, biyolojik atıkları, kesici-delici aletleri, kimyasal atıkları ve diğer türleri ayırmayı içerir.

 2. Taşıma:

  Toplanan atıkları güvenli bir şekilde taşımak. Bu süreçte, atıkların sızmasını veya çevreye zarar vermesini önlemek önemlidir.

 3. Depolama:

  Toplanan atıkları geçici olarak güvenli bir depolama alanında saklamak. Bu alanlar, atıkların kontrol altında tutulmasını ve çevre standartlarına uygun bir şekilde depolanmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

 4. İmha ve Geri Dönüşüm:

  Tıbbi atıkları uygun bir şekilde imha etmek veya geri dönüştürmek. Bu süreç, çevresel etkileri en aza indirme ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasını içerir.

 5. Lisans ve Standartlara Uygunluk:

  Tıbbi atık toplayıcıları, yerel ve ulusal düzenlemelere, lisanslara ve standartlara tam uyum sağlamalıdır. Bu, atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesini ve toplumun ve çevrenin korunmasını sağlar.