Eğitim Hizmetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlerinin dışında ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgesi firmalarına, su ve kanalizasyon idareleri, doğal gaz dağıtım şirketleri gibi bir çok kamu kuruluşu ve özel sektör firmalarına yönelik gerek alanında uzman eğitmenlerimiz gerekse çözüm ortaklarımızla firmaların eğitim taleplerini karşılıyoruz. Doğal gaz sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitimler (işletme operatörlüğü, yangın eğitimleri, ilk yardım eğitimleri vb.) başta olmak üzere, mevzuat ve kişisel gelişim konu başlıklarında da eğitimlerimizi yüz yüze ve online olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kapsamında sınav ve belgelendirmesini yapmış olduğumuz tüm alanlarda mesleki ve teknik eğitimler düzenliyoruz.


Akademi Eğitimleri

Enerji Akademisi

Su Akademisi

Ulaşım Akademisi


Mesleki, Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Mesleki ve Teknik Eğitimlerimiz