Baca Gazı

Genellikle sanayi tesislerinde yapılan ve bacadan atmosfere salınan çeşitli kimyasal kirleticelerin sınır değerlerini aşıp aşmadığının tespiti için ilgili bacalarda analiz ve test işlemlerinin yapılması sağlanıyor.