Radyografik Muayene (RT)

 X ve gama ışınlarının malzeme içerisinden geçirilip radyografik filmlerinin oluşturulması ve daha sonra bu filmlerin uygun ortamlarda değerlendirilerek içerisindeki süreksizliklerin tespit edildiği bir tahribatsız muayene yöntemidir.

TS EN ISO 9712 standardına göre sertifikalı uzman personelimizle radyografik filmler ilgili standartlara göre değerlendirilip raporlanıyor.