İş Hijyeni Ölçümleri

İş yerinde veya çalışma ortamlarında bulunan zararlı etkenlerden korunmak ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için gerekli durumlarda fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlike kaynaklarının risk analizi yapılarak ortam ölçümleri ile tespit edilmesi gerekiyor.

İş Hijyeni Ölçümleri Kapsamında Gerçekleştirdiğimiz Ölçüm Türleri

1) Gürültü ölçümü

2) Gürültü maruziyet ölçümü

3) Toz ölçümü

4) Toz maruziyet ölçümü

5) Titreşim maruziyet ölçümü

6) Aydınlatma ölçümü

7) Termal Konfor ölçümü

8) Toksik gaz ve buhar ölçümü

9) Manyetik alan ölçümü

10) Radyasyon ölçümü

11) Lifsi toz ölçümü

12) Asbest katı madde miktar tayini