Altyapı ve Muayene Hizmetleri

Muayene faaliyetlerimizi A Tipi Muayene Kuruluşu olarak TS EN ISO / IEC 17020 standardı gerekleri çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız hizmetler sayesinde kalitemiz, tarafsızlık ilkemiz, bilgimiz ve tecrübemizle birlikte iş ortaklarımıza ve müşterilerimize tam güven sağladık. Su iletim ve dağıtım sektörü başta olmak üzere doğalgaz piyasası, diğer tüm enerji, ticari, sınai ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve / veya tüzel kişilere, resmi ve / veya özel kuruluşlara, sektörlerle ilgili tüm işlerde muayene hizmetleri sunuyoruz.

Piyasanın ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu muayene faaliyetlerini; kalite, güvenilirlik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve bağımsızlık değerleri doğrultusunda yürütülen akreditasyon kapsamlarımızda yer alan ulusal ve uluslararası standartlara göre, uygun cihaz, metot ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı, ilgili tarafların tüm haklarını koruyarak gerçekleştiriyoruz.