Hot-Tap Kesintisiz Su Arzı

İçme suyu hatlarında şebeke hattı ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın yeni konut ve tesislerin ilavesi, bakım / tamir işlemleri veya başka bir nedenle ilave bir vanaya veya yeni bir hatta ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir durumda su arzını durdurmak, suyu tahliye etmek ve yeni vananın montajını yapmak hem zaman kaybettiriyor hem de faaliyetleri kesintiye uğratarak mali kayıplara yol açabiliyor.

Hot-Tap Kesintisiz Su Arzı hizmetlerimizle mevcut su hattını kesmeden hat üzerine vana ve branşman montajı gerçekleştirerek bu kayıpları minimze ediyor, abonelerin su kesintisi sebebiyle mağduriyetinin önüne geçiyoruz.

Ülkemizde jeotermal enerji santrallerinde yüksek sıcaklıklı (185-200 C) akışkanların geçtiği boru hatlarında Hot-Tap yöntemini ilk kez uygulayan kurum olmanın gururunu paylaşıyoruz.