Su - Atık Su

Su kalitesinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu kapsamda atık su deşarjının kontrol altında tutulması amacıyla su ve atık su alanlarında analiz ve numune alma işlemleri yapılıyor.

Yaptığımız Bazı Analizler

1) Alkalite tayini, asidite tayini

2) Sertlik tayini

3) Askıda katı madde tayini

4) Çökebilir madde tayini

6) Toplam çözünmüş katı madde tayini, toplam katı madde tayini

7) Balık biyodeneyi (ZSF) tayini

8) Aktif, bakiye, bağlı, serbest ve toplam klor tayini

9) Krom (+6) tayini

10) Kimyasal oksijen ihtiyacı

11) Fosfat tayinleri

12) Sülfür,sülfit tayini

13) Siyanür tayinleri

14) Amonyum ve amonyak ile bileşikleri tayini

15) Azot tayini

16) Yağ ve gres tayini

17) Debi ölçümü

18) Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Bromür, Klorür, Florür Tayini

19) Uçucu Organik Bileşikler ve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini

20) Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri (TPH),  Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini

21) Klorofil-a (Üretkenlik) Tayini

22) Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

23) Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini

24) Işık Geçirgenliği Tayini