Ulaşım Akademisi

Ulaştırma (Karayolu ve Demiryolu vb.) sektörünü ilgilendiren mesleklerde meslek geliştirme/edindirme eğitimleri sürekli ve periyordik olarak yapılması planlanıyor ve nitelikli belge ile uluslararası yetkinlik kazandırılması hedefleniyor.