• ANA SAYFA
  • Tesisatlar Periyodik Kontrol Hizmeti

Tesisatlar Periyodik Kontrol Hizmeti

Tesisatlar iş yerlerinin can damarlarıdır. İş yerinde enerjinin, havanın, suyun, buharın vb. kaynakların gerekli yerlere dağıtılmasını, gerektiğinde atıkların da toplanmasını sağlar. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre belirli tesisatların da periyodik olarak kontrolden geçirilmesi zorunludur.

Periyodik Kontrol kapsamında yer alan mekanik tesisatlar arasında özellikle yangın, havalandırma ve klima tesisatları bulunmaktadır.

Her tür yapının yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla kurulan yangın algılama ve söndürme tesisatlarının her an çalışır durumda olması önemlidir. Ancak, gündelik kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakım ve kontrolleri birçok işletmede unutulmakta ve yangın çıkması durumunda bunun bedeli ağır olmaktadır. Bu nedenle, sistemin projeye ve binanın gereklerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak, varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak üzere yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir.

İş yerlerinde önemli ihtiyaçlardan birisi de havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. İş yerinde çalışanların ve makinaların hava ihtiyacının karşılanması, kirlenmiş havanın uygun şekilde uzaklaştırılması; ortam sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanması havalandırma ve iklimlendirme tesisatının uygun şekilde kurulmasına ve çalışmasına bağlıdır. Havalandırma ve klima tesisatlarının da en geç yılda 1 kez periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Periyodik Kontrole Tabii Tutulan Tesisatlar;
* Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü
* Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü
* Portatif Yangın Söndürücü Periyodik Kontrolü
* Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü