Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleriyle periyodik kontrol ve doğrulama hizmeti sunuyoruz

Kalibrasyon ve muayene faaliyetlerinde 15 yılı aşkın bir süredir, sağladığımız imkanlar doğrultusunda alanlarında uzmanlaşmış personelimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğal gaz sayaçları, ısı sayaçları ve su sayaçları alanlarında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından aldığımız akreditasyonla periyodik kontrol ve doğrulama hizmeti veriyoruz.

Verdiğimiz nitelikli hizmetlerle kaliteli ve sürdürülebilir altyapıların oluşumuna önemli seviyede katkı sunarken, ülkemizin yerli ve milli üretim imkanlarının gelişimine destek sağlıyoruz. Bununla birlikte periyodik kontrol ve doğrulama işlemi yapılan sayaçların kullanıma tekrar geri kazandırılarak maliyetlerin azaltılmasını ve milli sermayeye destek olunmasını amaçlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz testlerde sayaçların kendi standartlarındaki referans değerlerini baz alıyor, istenilen değerlerde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

Doğal Gaz Sayaç Kalibrasyonu

Gaz Dedektörü Kalibrasyonu

Korrektör Kalibrasyonu

Isı Sayaç Kalibrasyonu

Su Sayaç Kalibrasyonu