Yerleşim Uygunluk Muayenesi

Gaz yakan cihazların emniyetli olarak çalışması yakıcı cihaz ve cihaz üzerindeki güvenlik donanımlarının kontrolü dışında cihazın tesis edildiği alanın da kontrolünü içermektir. Gaz yakan cihazların özellikle kazan daireleri ve ısı merkezlerinin yerleşim uygunluk muayenesi ilk kurulum öncesinde ülkemizde Gaz Dağıtım Şirketleri tarafından istenmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş şirketimiz tarafından tecrübeli ve uzman personelimizle aşağıdaki hususlar incelenerek TS EN ISO / IEC 17020 Muayene Sistemi kapsamında Kazan Dairesi ve Isı Merkezlerinin Yerleşim Uygunluk Muayene ve Kontrolleri gerçekleştiriliyor ve raporlanıyor.

Bu İşlemler Nasıl Gerçekleştiriliyor?

– Kazan dairesi ve ısı merkezlerinde kullanılan cihazlar için bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları ve uyarı levhaları, kapasite bilgileri, onaylı proje varlığı, topraklama sisteminin varlığı / raporlaması kontrol edilir.

– Kazan dairesi ve ısı merkezi yerleşiminin uygunluğu (kazanın çalışma türü, basıncı, proses akışkanı ve hacim bilgilerine göre sınıf tespiti yapılır), kazan dairesinin yangına dayanıklılığı, kapı uygunluğu, atık su tahliyesi, havalandırma, elektrik tesisatı ve aydınlatma, gaz alarm cihazı ve solenoid valf varlığı ve müşterek çalışması (gazlı sistemlerde), yakıt deposu ve yerleşimi, cihaz yerleşimi, cihaz çevresinde yanıcı patlayıcı vb. madde varlığı, atık gaz bacası, yangın söndürücüler, yangın dolabı, gerekliyse ekstra güvenlik önlemleri kontrol edilir.

– Gaz alarm cihazının konumu, türü ve çalışma durumu ile acil ve olağan üstü durumlarda gaz kesme sisteminin çalışıp çalışmayacağı test edilir.

– Kazan dairesi dışındaki ana şalterin çalışması kontrol edilir.

– Tabii ve mekanik havalandırma, temiz hava fanı ile brülörün eş zamanlı çalışma/durma durumları test edilir.

– Yangın önlemleri; acil aydınlatma, duman algılama, işaretlemeler kontrol edilmektedir.

Güvenli Kazan Daireleri ve Isı Merkezleri İçin Yerleşim Uygunluk Muayenenizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz!