YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan tüm hizmetlerimizi, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin, yasal otorite ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğimizi,

Personel Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumuzu, çıkar çatışmalarını yönettiğimizi ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına aldığımızı,

Verilen hizmetlerde ve faaliyetlerde personelimize idari, ticari, mali veya herhangi bir konuda baskıda bulunmayacağımızı ve bu tür bağlantılarda uzak duracağımızı ve test, muayene, belgelendirme vb. alanlarda verilen hizmetlerin sonuçlarını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı, etik ilkelere aykırı olacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,

Müşterilerle ilgili elde ettiğimiz bilgileri gizli bilgi olarak değerlendireceğimizi ve yasal gereklilikler dışında herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağımızı,

Tüm politika ve prosedürlerimizi, müşterilerimiz arasında ayırım oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğimizi ve tüm müşterilerimize ayırım gözetmeden eşit şartlarda hizmet vereceğimizi,

Çalışanların sabit ücretle çalıştığını ve aldıkları ücretlerin yaptıkları iş sayısı veya sonuçları ile bağlantılı olmayacağını,

Muayene edilen öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağımızı, muayene hizmeti verilen konularda danışmanlık yapmayacağımızı, bu hizmetleri veren kuruluşlarla çıkar çatışması oluşturacak herhangi bir ticari ilişkide ya da ortaklık ilişkisinde bulunmayacağımızı taahhüt ederim.

Doç. Dr. İbrahim EDİN
Genel Müdür