NİTELİKLİ TEST HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ ENERJİ SEKTÖRÜNÜN TÜM İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYORUZ

Biz UGETAM olarak test ve deney hizmetleri konusunda piyasanın gereksinim duyduğu bir referans merkezi olma sorumluluğu ve bilinciyle hizmet kapsamımızı ve alanımızı sürekli arttırmaktayız Nitelikli test hizmetlerimizle ilgili enerji sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Malzemelerin standartlara uygunluğu ancak ilgili standartlarda yer alan testlerin yapılması ile kontrol edilebilmektedir. Söz konusu testlerin bu konuda uzman ve tarafsız bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmesi ise doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için şarttır. Bu bakımdan test laboratuvarımızda, konusunda uzmanlaşmış personelimiz ve geniş imkânlarımızla sektöre altyapı malzemeleri konusunda kaliteli, güvenilir ve tarafsız bir şekilde deney hizmeti veriyoruz.

UGETAM Test laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar olup her yıl periyodik olarak akreditasyon gözetim denetimleri TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneyler, altyapı sistemlerinde çok önemli bir yer tutan polietilen malzemelerin ilgili standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi ve böylece sistemin güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Özellikle polietilen boru ve dağıtım sisteminin en az 50 yıllık işletme ömrünü garantileyecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.

KORREKTÖR TESTLERİ
PE DOĞAL GAZ BORUSU TESTLERİ
REGÜLATÖR TESTLERİ
PE EKLEME PARÇASI TESTLERİ
CTP BORU TESTLERİ
DUKTİL BORU TESTLERİ
METAL MALZEME TESTLERİ
PE KORUGE BORU TESTLERİ
PE SU BORUSU TESTLERİ
PVC-O BORU TESTLERİ
PİRİNÇ MALZEME TESTLERİ

Başarı hikayeleri

TÜBİTAK destekli “Tam Otomatik Korrektör Kalibrasyonu Projesi” ile 5 farklı model elektronik hacim düzeltici cihazın aynı anda test edilmesini sağlayan bir test düzeneği geliştirilmiştir. Test Laboratuvarımız, aydınlatma ve elektrik kabloları üzerindeki çalışmalar ile yeni başarılar hedeflemektedir.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

  • Doğal gaz dağıtım sektörü
  • Organize sanayi bölgeleri
  • İl ve ilçe belediyeleri, su idareleri
  • İl özel idareleri
  • DSİ, İller Bankası, TSE gibi kurum ve kuruluşlar
  • Altyapı taahhüt şirketleri
  • Altyapı malzemeleri üretici ve uygulayıcıları

.

TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Belgesinde yer alan standart ve kapsamlarda test hizmetlerimizin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz