• ANA SAYFA
  • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Belge zorunluluğu ve Teşvikten faydalanma ile ilgili olabilecek sorulara, Sıkça Sorulan Sorular bölümünde cevap verilmeye çalışılmıştır.

UGETAM kapsamında yer alan ve belge zorunluluğu getirilen meslekler aşağıda verilmiştir.

# Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye Sektör Revizyon
1 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3 Enerji 00
2 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4 Enerji 00
3 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal 01
4 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji 01
5 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 00
6 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji 00
7 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji 00
8 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 01
9 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji 01
10 11UY0031-3 Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji 00
11 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji 01
S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR

6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak?

Belge zorunluluğundan bahsedebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden ve nasıl edinilebilir?

MYK kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarından alınabilecektir. MYK tarafından ilk yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olan UGETAM tarafından düzenlenen sınavlara girilerek alınabilir.

Belgelendirme süreci ve teşvik nasıl işleyecektir.

Teşvik verilecek belgelerde sınav başvurusu kişisel olarak alınacaktır. Sınava girecek kişi başvuruyu ve ödemeyi kendisi yapacaktır.
Yapılan sınav sonucu kişi başarılı olarak belge almaya hak kazanırsa, ödediği ücretin Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan üst sınıra kadar olan kısmı MYK tarafından kişinin hesabına 30-45 günlük süre içerisinde geri ödenecektir.

Sınav ücreti ödenecek mi?

Sınav ücreti başvuru esnasında UGETAM’a ödenecektir. Başvuru yapan kişi sınavda başarılı olursa ödediği ücret Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücretin altında ise tamamı, üstünde ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücret MYK tarafından kişinin hesabına 30-45 günlük süre içerisinde geri ödenecektir.

MYK belge ücreti ödenecek mi?

Hayır ödenmeyecek. Belge ücreti MYK tarafından teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan tahsil edilecektir. Teşvikten faydalanan kişiden belge ücreti alınmayacaktır.