• ANA SAYFA
  • Yenilenebilir Enerji-Enerji Verimliliği

GELECEK YENİLENEBİLİR ENERJİDE

Dünyadaki fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin bir gün tükenecek olması insanları alternatif enerji kaynağı aramaya yöneltmiştir. Bu doğrultuda sürdürülebilir, yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretimi için yenilenebilir enerji kullanımı hız kazanmıştır. Güneş, rüzgar, jeotermal kaynaklar, bitkiler ile hayvansal atıklar, dalga gibi doğal kaynaklar sayesinde bu enerji türü elde edilir. Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların tükenme riski ile yüksek maliyetli olması, çevreye zarar vermesi gibi olumsuzluklara karşın yenilenebilir enerji kendisine önemli bir yer edinmeye başlamıştır.

Biz de UGETAM olarak geleceğin enerji kaynağı olan yenilenebilir enerjiyi hizmet verdiğimiz birçok alanda kullanmak için çalışmalar başlattık. Güneş ve rüzgar enerji santrallerinin muayenesi konusunda akreditasyonumuzu genişleterek bu sektörde hizmet vermeyi planlıyoruz. Öncelikle şirketimiz bünyesinde oluşturulacak enerji verimliliği gözlem ve kontrolleri neticesinde elde edeceğimiz bilgi ve birikimi kullanarak bu konuda hizmet vereceğiz. Yine yerleşkemizdeki enerji sarfiyatının kurulacak yenilenebilir enerji santralleri yardımı ile karşılanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Panelleri, Rüzgar Türbinleri, Carport, Biomass, Hibrit Yüzer Platform gibi sistemlerin kullanılması planlanmakta olup, kurulacak bu sistemleri “Deneyim Merkezi” adı altında ziyaretçilere açmayı planlamaktayız.

UGETAM olarak enerji sektöründeki tüm gelişmelere paralel olarak hizmet alanını, enerjinin kaynağına, niteliğine bakılmaksızın enerjinin olduğu her yerde hizmet verebilecek bir donanımla yapılandırıyoruz.

Çünkü gelecek yenilenebilir enerjide.

Yenilenebilir Enerji Projelerimiz

Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Muayenesi
Başta Güneş ve Rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji santrallerinin muayenesinin yapılabilmesi ve bu alanda akreditasyon sağlanması. Yenilenebilir enerji sistemlerinin muayenesi konusunda TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonumuzda kapsam genişletme çalışmaları sürdürmekteyiz. Kurulum doğrulama hizmeti, kurulum ve montaj kontrolleri, imalat süreci kontrolleri, önleyici periyodik muayene, izleme (monitoring) hizmetleri ve termografik muayene gibi hizmetleri sağlamayı planlamaktayız.
Deneyim Merkezi Projesi
Kurtköy yerleşkemizdeki enerji sarfiyatının kurulacak yenilenebilir enerji santralleri yardımı ile karşılanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Panelleri, Rüzgâr Türbinleri, Carport, Biomass, Hibrit Yüzer Platform gibi sistemlerin kullanılması planlanmakta olup, kurulacak bu sistemleri ziyaretçilere açmayı planlamaktayız.
Enerji Verimliliği Analizi
Kurtköy yerleşkemizdeki enerji sarfiyatının izlenerek sarfiyatların optimuma çekilmesinin sağlanması bu kapsamda oluşturulacak verimlilik analizi raporu ile İBB iştirakleri arasında rol model olmak.
Hizmet ve Sanayi Etüt Proje İşleri
Enerji ve/veya farklı alanlarda boy gösteren sanayi şirketlerinin üretim/imalat yerlerinde etüt proje işlerini yapabilmek için Enerji Bakanlığı’ndan Sanayi alanında yetki belgesi almak. Bu kapsamda şirketimizden 4 personelin 3 haftalık bir eğitim alması planlanmaktadır.
MYK Belgelendirme
Rüzgâr ve Güneş Santralleri kurulumu için Güç Sistemi Personeli Eğitimi.