KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ

KUVARS; Kurumların hizmet amaçlarına uygun oluşturdukları sistemlerdeki bulunan varlıkların yaşam döngüleri boyunca bakım yönetimlerinin takip edildiği sistemdir. Kurumsal varlık yönetiminde öncelikler; beceriler, malzemeler, araçlar ve bilgilerle birlikte gerekli bakım faaliyetlerini planlamak, optimize etmek, yürütmek ve izlemektir. UGETAM olarak İSKİ’de gerçekleştirmiş olduğumuz kurumsal varlık yönetim sistemi temelli akıllı şebeke dönüşümü projesi kapsamında idareye önemli kazanımlar sağlanmıştır.

Kurumsal Varlık Yönetim Proje Kapsamında Ne Gibi Faydalar Sağlanmıştır?

 • Varlıkların yaşam döngüsü planlanıp takip edilirken aynı zamanda varlık durduğunda veya yokluğunda sisteme etkisi düşünülerek, doğru varlığa doğru zamanda bakım yapılabilmektedir.
 • Kurumsal Varlık Yönetimi aynı zamanda sistemin ekonomik olarak verimliliğini arttırmış ve şebekenin ömrünü uzatmıştır.
 • Sistemin tüm detayları takip edilerek büyük oranda optimizasyon sağlanmıştır.
 • Bakım maliyetleri planlı ve öngörülebilir olurken Ambar stokları azaltılmıştır.
 • Öngörülebilir bir bütçe ve yönetilebilir bir finans yönetiminin yanı sıra iş gücü kaynağının niteliği arttırılarak maliyetleri düşürülmüştür.


Su Kayıp Kaçak Yönetimi Nedir?

Su kayıp kaçak yönetimi, içme suyu şebekesinin hidrolik olarak modelinin çıkartılarak, basınç haritalarının oluşturulmasıdır. Bu proje ile hedeflenen;

 • Yüksek basınçlı şebeke hatlarında basıncı düşürerek, şebekedeki su kayıplarının önüne geçmektir,
 • Su basıncını düşürerek arıza sayılarını, enerji tüketimini, iş gücünü, arızada kullanılan ekipman ve araç maliyetini düşürmektir,
 • Arızalar kontrol altına alınıp sayıları azaltıldığında, müşteri memnuniyetini arttırıp, şirketin marka değerini yükseltmektir.


Su Kayıp Kaçaklarında İzlediğimiz Yöntemler ve Önlemler

 • Şebekenin basınç haritalarını oluşturup, suyun kayıp miktarını kontrol altına almak,
 • Şebeke üzerinde DMA ve Alt İzole Bölge oluşturup, kaçak miktarını hesaplamak,
 • Kaçakla mücadele için şebekedeki sayaçları, akıllı sayaçlar ile değiştirmektir.