KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ

Akıllı su yönetimi için varlıklarınızın ne olduğunu biliyor olmanız oldukça önemli. Bu sebeple “Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi” çalışmaları kapsamınca; su idarelerinin mevcut varlıklarının envanter kayıtlarının tutulduğu, etiketlendiği, bakım ve kestirimci bakım gereksinimlerinin planlandığı, iş emirlerinin verildiği, varlıkların verimliliğinin ölçüldüğü, kalan servis ömürlerinin belirlendiği ve buna göre satın alma planlamasının yapıldığı bir sistem hayata geçirmekteyiz.
KUVARS; Kurumların hizmet amaçlarına uygun oluşturdukları sistemlerdeki bulunan varlıkların yaşam döngüleri boyunca bakım yönetimlerinin takip edildiği sistemdir. Kurumsal varlık yönetiminde öncelikler; beceriler, malzemeler, araçlar ve bilgilerle birlikte gerekli bakım faaliyetlerini planlamak, optimize etmek, yürütmek ve izlemektir.
Kurumsal varlık yönetim sistemi temelli akıllı şebeke dönüşümü projesi kapsamında; online su ve atık suların sahada kurulu kalite cihazlarının İSKİ Genel Müdürlüğündeki sunucular ile haberleşmesini sağlamak ve haberleşme için sahadaki iyileştirmeleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kurumsal Varlık Yönetim Projelerinin Faydaları Nelerdir?

Varlıkların yaşam döngüsü planlanıp takip edilirken aynı zamanda varlık durduğunda veya yokluğunda sisteme etkisi düşünülerek, doğru varlığa doğru zamanda bakım yapılacaktır. Kurumsal Varlık Yönetimi aynı zamanda sistemin ekonomik olarak verimliliğini artıracak ve şebekenin ömrünü uzatacak, sistemin tüm detayları takip edilerek büyük oranda optimizasyon sağlanacaktır.

• Bakım maliyetleri planlı ve öngörülebilir olacaktır.
• Ambar stokları azaltılacaktır. Yıllarca taşınmış ambar stokları oluşmayacaktır.
• Öngörülebilir bir bütçe ve yönetilebilir bir finans olacaktır.
• İhtiyaca göre doğru bir yatırım planlaması olacaktır.
• İş gücü kaynağının niteliği artacak ve maliyetler düşecektir.

Su Kayıp Kaçak Yönetimi Nedir? 

Su kayıp kaçak yönetimi, içme suyu şebekesinin hidrolik olarak modelinin çıkarılarak, basınç haritalarının oluşturulmasıdır. Bu proje ile hedeflenen;

• Yüksek basınçlı şebeke hatlarında basıncı düşürerek, şebekedeki su kayıplarının önüne geçmek,
• Basıncı düşürerek arıza sayılarını, enerji tüketimini, iş gücünü, arızada kullanılan ekipman ve araç maliyetini düşürmek,
• Arızalar kontrol altına alınıp sayıları azaltıldığında, müşteri memnuniyetini arttırıp, şirketin marka değerini arttırmak hedeflenmektedir.

Su Kayıp Kaçaklarında İzlediğimiz Yöntemler ve Önlemler

• Şebekenin basınç haritalarını oluşturup, suyun kayıp miktarını kontrol altına almak,
• Şebeke üzerinde DMA ve Alt izole bölge oluşturup, kaçak miktarını hesaplamak,
• Kaçakla mücadele için şebekedeki sayaçları, akıllı sayaçlar ile değiştirmektir.