İNSAN KAYNAK YÖNETİMİNİN KNOW-HOW MERKEZİ

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Biz de bu sebeple gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi amacıyla “Personel Belgelendirme” çalışmalarına başladık.

Faaliyetlerimize ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandırmak amacıyla TS EN ISO/IEC 17024 standardı gereği personel belgelendirme sistemini kurmuş ve 14.07.2006 tarihi itibarıyla AB-0004-P dosya numarası ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bulunmaktayız.

Doğal gaz konusundaki Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler, ülkemizde yayımlanmış ilk ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerdir. UGETAM olarak bu kapsamda akreditasyon çalışmalarını tamamlayıp Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından YB-0001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşu olduk.

Sahip olduğumuz kalite standartları çerçevesinde, bünyemizde yer alan kapsamımız dahilinde, meslek sahibi kişilerin yetkinliklerinin tespitini yaparak belge almalarını sağlayıp ve sonrasında da takibini yapıyoruz.

TÜRKAK ve MYK yetkilerimiz neticesinde ulusal ve uluslararası düzeyde 46017 belgelendirme yaparak, İBB kalitesi ile belgelendirme sektörüne yön veren kuruluş olduk.

Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş ile istihdama yönelik proje çalışmaları yaparak katkı sağladık. Uluslararası birçok alanda MYK belgelendirmesi yaparak ülkemiz adına kazanç sağladık. İlgili sektörlerde kalite standartlarımız çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla güven oluşturduk.

Personel Belgelendirme faaliyetlerimize; enerji, metal, ulaştırma, lojistik, haberleşme, iş, yaşam, bilişim, gıda gibi farklı sektörler de dahil olmak üzere MYK kapsamında 46, TÜRKAK kapsamında 12 yani toplamda 58 meslek dalını daha ekleyerek kapsam sayımızı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Çünkü biz insan kaynak yönetiminin “know-how” merkeziyiz.

ÖDÜLLER VE BAŞARI BELGELERİMİZ

İlk

MYK tarafından 02.10.2009 tarihinde YB-0001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşuyuz.

Akredite

TS EN ISO/IEC 17024 standardı gereği personel belgelendirme sistemini kuran ve 14.07.2006 tarihi itibariyle AB-0004-P dosya numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kuruluşuz.

Uluslararası

MYK belgelendirmesi alanında uluslararası alanda belgelendirme yapan ilk yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuyuz.