12/01/2024

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08.01.2024 tarih 2024/2 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince 2024 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24 Ocak 2024 Çarşamba  günü saat: 10:30’ da  Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                   YÖNETİM KURULU ÜYESİ       

       REMZİ  ALBAYRAK                                                                         GENEL MÜDÜR

                                                                                                               SEMA AKÇA OFLAS 

Şirket Merkezi Adresi:

Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
 No: 1 34912 Kurtköy – PENDİK/İSTANBUL

Tel:   0 (216) 646 01 87

Fax:  0 (216) 646 24 01

Web: www.ugetam.istanbul

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24 OCAK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK

2024 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-.Şirket zararına sebebiyet veren yönetim kurulu üyeleri ile ilgili açılacak sorumluluk davalarının görüşülmesi,

3- Dilek, temenniler ve kapanış.