10/05/2023

Ugetam ile KalDer Arasında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi İmzalandı

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik A.Ş. (UGETAM A.Ş.), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi İmzalayarak EFQM Modeli kapsamında değerlendirilme konusunda kararlılığını gösterdi.

UGETAM, yönetim ve iş süreçlerini daha da iyileştirmeyi hedefleyerek insan odaklı ve kişilere bağımlı olmayan sürdürülebilir yönetim anlayışı geliştirmek için önemli bir adım attı.

Bu doğrultuda Genel Müdürümüz Sema Akça Oflas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine; KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül ve Ulusal Kalite Yöneticisi Melisa Örnek’in yanı sıra Ugetam Üst Yönetimi katıldı.

EFQM Modeli Hakkında

EFQM Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir. EFQM, yenilikçi yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle elde edilen iç görüyü, etkin ilişki ağı ve tanımlanmış bir modeli kullanarak dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini desteklemektedir. En yalın tanımıyla EFQM Modeli, kuruluşların sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduğunu ölçerek başarıyı elde etmeye yardımcı olmasıdır.