11/09/2023

UGETAM 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08.09.2023 tarih 2023/42 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.09.2023 Salı günü saat 13.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 18.10.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
No: 1 34912 Kurtköy – PENDİK/İSTANBUL

Tel:   0 (216) 646 01 87

Fax:  0 (216) 646 24 01

Web: www.ugetam.istanbul

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen yönetim kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
  4. Dilek, temenniler ve kapanış.