TÜRKAK 17024 KAPSAMI

Standard/Belgelendirmeye

Esas Alınan Doküman

Standard/Normative document used as the basis of certification.

 

Belgelendirme Kapsamlarının açık adları / name of certification scopes

*Açıklama/Remarks*

TS EN ISO 9606-1: 2017

Kaynakçıların Belgelendirilmesi-Ergitme Kaynağı

Bölüm 1 : Çelikler

API 1104: 2021

Kaynakçıların Belgelendirmesi

Boru hatları ve ilgili tesislerin kaynağı

ASME Sec. IX : 2021

Kaynakçıların Belgelendirmesi

Kazanlar ve basınçlı kaplar

TS EN 13067: 2020

Kaynakçıların Belgelendirilmesi

Plastik  Kaynakçıları TS EN 13067 Çizelge 1

Alt Grup: 3.4, 3.5, 3.6,

3.7, 3.8

TS EN ISO 9712: 2013

Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi:

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

-Manyetik Parçacık Muayene(MT)

-Penetrant Muayenesi (PT)

-Gözle Muayene(VT)

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

Seviye 1 ve 2

AWS D17.1: 2017

Kaynakçıların Belgelendirmesi

Havacılık uygulamalarında ergitme kaynağı

UGETAM METOT NO: PRG-PBS-06-05: 2016 –

Rev.06

Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgelendirme

İşletme İçi Metot

UGETAM METOT NO: PRG-PBS-06-06: 2016 –

Rev.06

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme

İşletme İçi Metot