09/07/2024

Kalite ve Güvencede UGETAM Yanınızda

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ürünlerini, üretim sürecinden teslimine kadar olan aşamalarda Üçüncü Taraf Denetim Hizmeti sunarak ürün kalitesini ve güvenliğini sağlıyoruz. Şirketimiz, ürün testleri ve laboratuvar testlerine nezaret ederken sevkiyat denetimlerinde profesyonel ve güvenilir bir yaklaşımla hizmet sunuyor.

Üçüncü taraf denetimler, işletmelerin kendi süreçlerini, üretim faaliyetlerini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde denetleyerek belgelendirme çalışmalarını kapsar. Bu denetimler, akredite bir muayene ve denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve işletmelere sistem uygulama düzeylerini anlama, uygunsuzlukları tespit ettirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğini ölçme ve süreçlerinin durumunu değerlendirme imkânı sunar.

UGETAM olarak müşterilerimize değer katan kalite ve güvence hizmetleri sağlıyoruz. Bu hizmetleri, tecrübeli ve alanında uzman denetçi kadromuz ile güçlü müşteri ilişkileri sayesinde titizlikle gerçekleştiriyoruz. Üçüncü taraf hizmetlerini yerine getirirken mevzuatlara, Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) belirlediği standartlara, uluslararası yönetmeliklere ve standartlara, ayrıca proje bazlı teknik şartnamelere uygunluk değerlendirmesi yaparak hizmet veriyoruz.

Üçüncü Taraf Denetimler 'in işletmelere birçok açıdan yararı bulunuyor, bu yararları sıralayacak olursak;
  • İşletmelerin çeşitli yönetim sistemleri uygulamalarındaki performansları başarı düzeyleri ile değerlendirilebilmekte,
  • İşletmenin iç kontrol ve yönetim sistemlerince fark edilemeyen uyumsuzluklar belirlenebilmekte,
  • İşletme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin artırılması ve daha etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilmekte,
  • Faaliyet süreçlerinin durumları analiz edilerek, iyileştirilmesi gereken noktalar belirlenebilmekte,
  • İşletmeye sunulan, süreçlere ve organizasyon yapısına yönelik iyileştirme önerilerinin uygulanması sağlanabilmekte,
  • Gerçekleştirilen denetimler ve yapılan iyileştirmeler ile işletmenin verimliliği yükseltilebilmekte,
  • Bu şekilde işletmenin maliyetleri aşağı düşmekte ve alternatif maliyetler tespit edilmiş olmaktadır.

Yapılan bu çalışmalarla birlikte işletmenin sektördeki prestij ve güveni artış göstermektedir.