Kalite Politikamız

Yönetim sistemleri ve akreditasyon alanlarındaki faaliyetlerimizi, yasal mevzuat, uluslararası ve ulusal akreditasyon kuralları ve müşteri şartları çerçevesinde, yetkinlik kazandırılmış çalışanlarımızla, tarafsızlık, bağımsızlık ilkesini gözeterek, tutarlı faaliyetlerle gerçekleştirmeyi, sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi, müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı, hizmetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ilgili standart ve yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı, İSG çalışmalarımıza çalışanlarımızın katılımını sağlamayı, Sunduğumuz hizmetleri çevreye duyarlı bir şekilde sürdürmeyi, çevremizi korumaya yönelik tedbirler alarak daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamayı, Harcamış olduğumuz enerjiyi verimli kullanmayı, bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlamayı, enerji verimliliği yüksek ürünler tedarik etmeyi, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı, enerji verimliliğimizi sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.