07/12/2023

26.09.2023 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 26.09.2023 Salı günü saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazirun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 50.000.000 (Ellimilyon) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yönetim kurulu üyesi Sayın Melda HOROZ ve yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Canbay’ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Melda HOROZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Melda HOROZ’un seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2) Gündemin ikinci maddesine geçilerek faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

  • Sn. Yasin Çağatay SEÇKİN’in 31.07.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine bilahare atama yapılmasının,

TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.09.2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı’na XXXXXXX-TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne XXXXXXX -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine XXXXXXX-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

4) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 26.09.2023