Denetim Hizmetleri

2010 yılından itibaren Türkiye’deki doğal gaz dağıtım şirketlerinin farklı konu ve kapsamlarda EPDK adına inceleme ve tespitini gerçekleştiriyoruz.

Aldığımız yetki neticesinde bu zamana kadar 60 adet doğal gaz dağıtım bölgesinde 5 yıllık yatırım yükümlülükleri, 53 dağıtım şirketinde sevkiyat kontrol merkezleri, 16 dağıtım şirketinde nihai tespit, 54 dağıtım şirketinde her yıl düzenli olarak mücbir inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirdik.

EPDK’nın belirlemiş olduğu yıllara ait 50 gaz dağıtım şirketinin tarife inceleme ve tespit faaliyetini gerçekleştirdik. 48 dağıtım şirketinde SCADA, acil eylem, CBS ve çağrı merkezi inceleme ve tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Şirketimiz denetim biriminin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler doğrultusunda EPDK ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile birlikte doğal gaz dağıtım sektörüne ciddi katkılar sunmuş ve kurum adına yapılan çalışmalar ile vatandaşa dokunan kurumsal ve uygulamaya yönelik düzenlemelerde görev almaktan her zaman gurur duymuştur.

Yaptığımız denetimlerde bilgimiz, tecrübemiz, çözüm odaklılığımız ile önce ülkemize sonra tüm paydaşlarımıza katkı sağlamak birinci önceliğimiz.

Enerji sektöründe sahip olduğumuz bilgi ve deneyimleri paylaşarak gerçekleştirdiğimiz denetimler ve projeler ile bağımsız bir denetleme kuruluşu olarak UGETAM A.Ş.’nin bilinilirliğini ve marka değerini yükseltmeyi amaçlamaktayız.
Çünkü enerjinin olduğu her yerde UGETAM vardır.

Denetim Faaliyet Alanlarımız

Denetim faaliyetlerimizi, doğal gaz sektörü ve doğal gaz dağıtım şebekesi alanında;

  • Doğal gaz dağıtım şebekesinin her türlü tasarım ve projelendirilmesi,
  • Doğal gaz çelik ve polietilen boru hatlarının inşaat, NDT kontrolü, test edilmesi ve işletmeye alınması,
  • A ve B Tipi RMS istasyonlarının tasarım, inşaat, montaj ve test edilmesi, işletmeye alınması,
  • Hali hazır harita yapımı, kamulaştırma, altyapı bilgi sistemleri ve GIS uygulamaları,
  • Servis hattı ve servis regülatör montajı,
  • Katodik koruma ve SCADA (sevkiyat kontrol merkezi) uygulamaları
    kapsamında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.